Libertatea îți oferă privilegiul de a te stresa pentru a crea o genă mai bună

Am mai scris despre planul de backup al genei. Am mai scris despre cum poți să faci diferența, dar nu am precizat ce anume îți oferă șansa de a face oricare dintre cele de mai sus.

În lipsa libertății orice șansă de a crea ceva este suprimată de nevoia de a supraviețui. A supraviețui singur nu conduce la nimic bun. Iar șansa de a recorela ceva apare doar odată cu libertatea de a alege.

Dacă aderezi la un nou principiu (la un nou standard) doar din obligație vei da naștere la stresul negativ, așa cum îl percepe majoritatea. Dacă însă alegi din timp să te stresezi pozitiv pentru a fi primul care încearcă ceva nou, înseamnă că ești liber.

Rcor.ro a devenit partenerul exclusiv al asseco pentru motorul IFRS17 pentru piața din România.

Vă așteptăm de pe acum pentru a avea privilegiul de a personaliza noul standard contabil.

Freedom gives you the privilege of stressing yourself out to create a better gene.

I wrote about the gene backup plan. I have written about how you can make the difference, but I did not specify what gives you the chance to do any of the above.

In the absence of freedom, any chance to create something is suppressed by the need to survive. Surviving alone does not lead to anything good. And the chance to recorrelate comes only with the freedom to choose.

If you only adhere to a new principle, you will generate the negative stress, as most perceive it. But if you choose early to positively stress yourself about being the first to try something new, it means you are free.

Rcor.ro has become the exclusive partner of asseco for the IFRS17 engine into the Romanian market.

We expect you now to have the privilege of customizing the new accounting standard.

Leave a Reply