E ușor să faci un ban, mai greu este să faci diferența

Contractele pentru diferență (”CFDs”) sunt produse care se supun efectului de levier și dacă citim versiunea în română pe wiki găsim un accent pus pe speculă în timp ce versiunea în engleză o pune pe mitigarea de risc.

Categoric ele au fost inventate în anii 90 pentru a mitiga riscul, fiind la bază un fel de asigurare.

Libertatea de a alege inițial în ce să investim banii (de exemplu în obligațiuni denominate în euro), transformă un activ într-o obligație secundară, deoarece rămân de rezolvat întrebările despre impactul acestei alegeri. După investire, se creează noul univers al firmei, cu condițiile inițiale specificate, care trebuie adaptat pentru a expune firma doar la riscurile dorite.

Pentru a face un mod ideal un pas lateral, CFD-urile oferă o soluție optimă, deoarece corectează anumite efecte la un preț cât mai mic.

Nu trebuie să asistăm doar la descoperirea viitorului, el trebuie creat în anumite limite impuse. Trebuie mitigate toate efectele pentru care nu există o soluție de moment (sau apetit la un anume risc).

CFD este contractul ideal pentru a mitiga riscurile cu minim de efort financiar, rapid și elegant.

Ordine în dezordine

Fizicienii clasifică fazele materiei ca ordonate, precum cristalul, și dezordonate, precum gazele, şi fac acest lucru pe baza simetriei acestei ordini.

Din punct de vedere filozofic materia este o temă controversată, o definire precisă lipsind.

Din punct de vedere economic, noi vedem materia ca orice orice activ care poate fi estimat în bani (are masă) și care ocupă un spațiu în legislația actuală, respectiv este recunoscut parțial sau total de normele în vigoare, nu viitoare.

Cu cât un activ este mai puțin definit în legislație cu atât este mai dezordonat (în sensul cuantificării sale), iar cu cât este mai clar definit el devine ordonat.

Estimarea unui activ dezordonat, care are anumite probabilități de realizare, respectiv are o valoare mai mare decât antimateria (definită ca valoarea la risc) se va face prin tehnici actuariale, care au la bază valoarea prezentă a efectelor viitoare.

Interesează așadar nu progresul activului până azi, ci cum se va dezvolta activul în viitor (ce masă va avea, masă măsurată în spațiul actual, nu viitor, deoarece se va evalua în baza prezentei legislații).

Dacă valoarea estimată a activului este mai mică decât antimateria, activul devine nociv, iar mitigarea acestui risc se impune. Ar trebui recunoscut acest activ (se poate considera că se deține controlul său)?

În momentul de față, acel activ este recunoscut contabil, dar se cere un capital suplimentar (antimateria) pentru a susține acest activ nociv.

Suplimentar, noi credem că activele nocive trebuie însoțite de o procedură de mitigare, care să aducă o valoare pozitivă (materie>antimaterie), pentru a fi recunoscute și declasificate ca fiind nocive.

Trading volatility

Like Darwin, we believe that variance is the real fact and the mean is something more abstract.

Accepting the variance is not easy. Everybody wants to earn money without risk, even though there will be nothing to win in the lack of risk (volatility).

Still, almost everybody predicts the next expected value, not the new variance. Same variance could lead to different means, same expected value could come as result for different variances.

What it is important here, it’s the net variance that one can’t mitigate alone. Think about that and use it to YouR own advantage.

WHY

But this is not a reason, this is not a why; Merovingian->Morpheus, Matrix Reloaded.

To find Your why, is a daily task that should be done by Your entire team. This is another type of job that should be done by a third party.

Why? Because of new barriers appearing every day. Think of us as a means, not an end. We can help to transform every barrier into a market power, that either You or we can discover.

You don’t need to fight every barrier, simply because You can become one. We understand that and simply because the same why could affect us both, we can provide strategies and powerful motivations for starting a next chapter.

img-alternative-text

Once again, we don’t want to interfere with Your masterplan, but when we are crossing the same barriers from different directions, shouldn’t we cooperate?

Backup Plan

A Backup Plan can Undermine Performance if it is not done in a team. But think about this: Your Gene Backup Plan is your very Life. Yes, it is and this is what we strongly believe.

What we, at rcor.ro can do to help? We clearly want to be a part in your life to back you up when need it the most. You clearly don’t have to worry about this. Let the professionals do this for you.

Yes, your gene masterplan is to make you perfect, but then you are in charge to fix what could be wrong because of your biotic, youR CORelations with the world.

We don’t want to interfere with your masterplan, we just want to be the backup plan, that comes into play only when signals trigger it.

Ensemble/Ansamblu

Ensemble la France! This was the new message sent to the world by the new president of France. Same as our message: Ensemble is an idealization consisting of a large number of virtual copies (sometimes infinitely many) of a system, considered all at once, each of which represents a possible state that the real system might be in. Even more, it is achieved in music by a group of different sounds that sounds great when put together.

In other words, we want to achieve that harmony by knowing the probability distribution for the state of a system by hearing all the voices.

Ansamblul statistic sau musical, mesajul pe care noi îl transmitem și îl promovăm de la început și-a găsit muza și în Franța. A reuși să atribui fiecărui eveniment dintr-un sistem o probabilitate de realizare, după ce asculți toate vocile din sistem este ceea ce ne preocupă și muza care stă la baza principiilor noastre.

Cu alte cuvinte, vrem să obținem armonia, descifrând mesajul transmis pe toate vocile și formând astfel distribuția sistemului cu care vom modela mai apoi strategia evolutivă stabilă.