rcor.ro

Welcome to our site! At rCOr (our core or our COR!), our passion and focus are centered on building welfare. With this commitment, we are always open to exploring new areas of activity as business opportunities emerge. We are dedicated to being the best in the industry, no two ways about it!

When precision meets passion and timing is crucial, from raw data to the final signature, we support those who dare to achieve greatness.


Bine ați venit pe pagina principală! Acesta este rCOr (our core sau our COR!) business. Tot ceea ce facem și tot ceeea ce ne place este strâns conectat cu crearea bunăstării globale. Suntem așadar în căutarea acelor poziții care degajă bunăstare pentru cât mai multe părți. Căutăm continuu să dezvoltăm noi activități pe măsură ce apar noi oportunități. Suntem dedicați să fim cei mai buni în domeniu, singura soluție de încredere!

Când acuratețea întâlnește pasiunea și sincronizarea este crucială, de la datele brute până la semnătura finală, suntem aici pentru cei care îndrăznesc să atingă măreția.

R Way/Soluția noastră

rcor.ro was founded in 2016 to promote actuarial business for international and local partners. Immediately, we start collaborating with Actuo to promote adequate SII Engine solutions in order to be compliant with Solvency II. The first clients are insurance companies in Romania.

Parallel harmony is obtained by providing comprehensive and customized Solvency II support services. We are also actively involved in the professional reinsurance approach. The crown jewel of our ongoing integration of comprehensive IT services is the establishment of actuarial pricing as our cornerstone.

Investments on the international and domestic capital markets have a new meaning since 2017. The basis for the investment decision is a complex algorithm that selects the optimal CORelated portfolio, to the detriment of an individual, subjective decision. Look-through approach is at the basis of all the results provided.

R is the basis of the provided results: Rcor is not accidentally chosen, it aims to measure and correlate the information provided to create global wellfare.

Whether we like it or not, we must form a chorus, often even with a difficult and selfish collaborator, called our circumstances.


rcor.ro a luat ființă în 2016 pentru a promova aria actuariatului atât pentru partenerii locali, cât și internaționali. Imediat începe colaborarea cu Actuo pentru a promova servicii sub regimul de solvabilitate Solvency II. Printre clienții deserviți direct se numără mai multe companii din România.

Armonia concomitentă este orchestrată furnizând servicii complete și personalizate de suport Solvency II. Suntem, de asemenea, implicați activ în abordarea profesionistă a reasigurărilor. Cireașa de pe tort a integrării continue a serviciilor IT culminează cu tarifarea actuarială ca piatra de temelie a ofertei noastre.

Investițiile pe piețele de capital internaționale și domestice au dobândit un nou înțeles începând cu 2017. Baza deciziei de investiții este un algoritm complex care selectează portofoliul CORelat optim, în detrimentul unei decizii individuale și subiective. Abordarea de analiză comprehensivă este la baza tuturor rezultatelor furnizate.

IAS 19 este oferit în diferite feluri: atât ca audit cât și ca metodă principală de calcul.

Investițiile pe piața de capital internațională cât și națională capătă un sens nou începând din 2017. La baza deciziei investiționale stă un algoritm complex care selectează portofoliul optim CORelat, în detrimentul unei decizii individuale.

R stă la baza majorității soluțiilor livrate: Rcor nu e întâmplător ales, are scopul de a măsura și de a CORela informațiile primite pentru a crea bunăstare globală.

Chiar dacă ne place sau nu, trebuie să formăm un cor, adesea chiar și cu un colaborator dificil și egoist, numit conjunctură.
♥♥♥

About/Despre

The actuary, who has the ability to quantify all your dreams, is here to assist you. We will navigate through a gray world of uncertainty and emerge into a pink realm of clarity and optimism. This is the essence of what an actuary does.


Actuarul, expertul dedicat să cuantifice toate aspirațiile voastre, este aici pentru a vă sprijini. Vom naviga împreună prin nuanțele gri ale incertitudinii pentru a ajunge la o viziune clară și optimistă. Aceasta este esența muncii unui actuar.

Contact

Denumire: S.C. RCOR.RO S.R.L.
C.U.I/C.I.F: 36243779
Nr.Reg.Com.: J32/841/2016
LEI: 254900MQ1NTQFC12YR32
Sediul: Sat Sebeșu de Sus, Com. Racovița
str. Căminului nr. 243
Județ: Sibiu
Cont: RO63BACX0000001313107001
Banca: UNICREDIT BANK

7760