About/Despre

The actuary, the one that can measure all your dreams is here to help. We will enter a gray world and will end up in a pink one. This is what the actuary does.

Actuarul, menit a măsura toate visele voastre, este aici să vă ajute. Vom intra într-o lume cu tonuri de gri și vom vedea mai apoi lumea în roz. Aceasta este ceea ce actuarul face.