Better than AI | Mai bun ca AI

AI, including large language models (LLMs), excel at composing poems. The distinction between AI and a conventional algorithm lies in our understanding of the solutions they propose—when we fully understand the solution, it is merely an algorithm.

If one utilizes advanced AI for setting pricing—given that a solution is provided, but is not fully understood by the user—they risk not comprehending the rationale behind the proposed segmentation. Without understanding the reasoning behind the segmentation, a business lacks a strategy and therefore has no competitive advantage.

Why is rCOr better than AI in setting pricing? Because when we design the pricing process, we have a precise understanding of where our correlated competitive advantage lies.


AI, incluzând modelele de limbaj mari (LLM-uri), excelează în compunerea de poezii. Distincția dintre AI și un algoritm convențional constă în înțelegerea soluțiilor pe care le propun—când înțelegem pe deplin soluția, este pur și simplu un algoritm.

Dacă cineva utilizează AI avansat pentru stabilirea prețurilor—asumând că o soluție este oferită, dar nu este pe deplin înțeleasă de utilizator—riscă să nu înțeleagă raționamentul din spatele segmentării propuse. Fără a înțelege raționamentul din spatele segmentării, practic nu ai o strategie și, prin urmare, nu ai niciun avantaj competitiv.

De ce este rCOr mai bun decât AI în stabilirea prețurilor? Pentru că atunci când proiectăm procesul de stabilire a prețurilor, avem o înțelegere precisă a modului unde se află avantajul competitiv corelat cu restul pieței.

Spectre regime | Regimul Spectre

Cu puțin înaintea economicului (care ar trebui să prevaleze juridicului), lumea IT a descoperit și a făcut publică vulnerabilitatea SPECTRE.


OK, dar chiar este așa? Bun, i-au făcut primii logo, i-au făcut (sau nu încă) un patch, dar oare în plan economic astfel de execuții speculative nu au existat/există de când lumea?
Atacurile de tip spectre, exploatează o execuție speculativă, relativ la un comportament anormal. Orice acțiune aduce cu sine și efecte secundare, pe care, mulți dintre noi, încercăm să le speculăm, înainte să avem o informație complet verificată. Prin urmare, avem și noi vulnerabilități asemănătoare.

Hmm, ce e interesant de punctat, este că tot noi oamenii, am creat procesoare care să nu stea degeaba, ci să speculeze/anticipeze o anumită stare înainte de a primii informația externă completă. Și cumulat cu erorile umane, am generat singuri o stare numai bună de exploatat.

Revenind la comportamentul economic recent, este sau nu BREXIT/COVID-19 un Spectre importat? Oare nu este o scurgere de informație numai bună de exploatat pentru cunoscători?

Timpul a trecut, iar explicațiile au venit. Era firesc să se adopte măsuri rapide, dar ceea ce este cu totul nou, este nevoia multor “specialiști” de a explica în fel și chip ceea ce alții nu au îndrăznit să spere.

WHY

But this is not a reason, this is not a why; Merovingian->Morpheus, Matrix Reloaded.

To find Your why, is a daily task that should be done by Your entire team. This is another type of job that should be done by a third party.

Why? Because of new barriers appearing every day. Think of us as a means, not an end. We can help to transform every barrier into a market power, that either You or we can discover.

You don’t need to fight every barrier, simply because You can become one. We understand that and simply because the same why could affect us both, we can provide strategies and powerful motivations for starting a next chapter.

img-alternative-text

Once again, we don’t want to interfere with Your masterplan, but when we are crossing the same barriers from different directions, shouldn’t we cooperate?